Column Juni, NWO


De Nieuwe Wereld Orde is de lancering van een plan waaraan lang gewerkt is. Nadat eerst de natuur voor een groot deel werd vernietigd, is nu de mensheid aan de beurt. Dit alles ten behoeve van de uitvoering van megalomane plannen.​ Zijn we werkelijk het slachtoffer van een kleine maar machtige elite? Of begint dit al op kleine schaal zoals ik afgelopen week heb ervaren....

Na een natte meimaand scheen eindelijk de zon volop. In het dorp was het druk met volle terrassen en winkelende mensen.​ Verderop zag ik een groep kinderen bij elkaar staan, variërend in de leeftijd van 7 tot 10 jaar en zomers gekleed. Toen ik ze passeerde, hoorde ik ineens hoe een juf tegen die kinderen stond te bulderen​:​ "Ik zie jullie naar HUIZEN kijken, naar de BOMEN, maar IK sta HIERRRRR !!!!! Jullie moeten LUISTERENNNNNN...!!!! en op mij LETTENNNN...!!!!​

Inwendig kookte ik en besloot om de groep te volgen. Vlak voor de winkels stopte ze om de​ kinderen​ opnieuw te bevelen: "Jullie gaan met NIET MEER dan per TWEE de winkel in MET jullie MONDKAPJES OP!!!!!​ En als jullie KLAAR ZIJN, dan zitten we op het terras waar JULLIE VERWACHT WORDEN!!!!​ ​

Gedwee liepen de kinderen het dorp in terwijl Bulderjuf met drie schoolhulpjes richting terras wandelden. Net toen ze ging zitten, sprak ik haar aan.​ "Goedemiddag, ik wil u graag even wat zeggen, ik heb zojuist gezien hoe u met de kinderen bezig was". Met een zelfgenoegzame blik keek ze me aan "Oh ja? En was dat positief of negatief? " "Ik vond het heel negatief" antwoordde ik.​ Haar mondhoeken trokken direct naar vijf voor half zeven.​ "Nou dat hoor ik echt voor het eerst, ouders waarderen enorm wat ik doe, krijg zoveel complimenten".​ "Dan vraag ik me serieus af of ouders weten hoe u zich gedraagt naar de kinderen". Verbeten snauwde ze me toe:​ "Nu wil ik wel dat u een voorbeeld noemt, anders weet ik niet wat u bedoelt".​ Dus herhaalde ik hoe ze die kinderen had toegesproken en vertelde hierbij terloops dat het heel normaal is dat kinderen naar bomen en huisjes kijken in een nieuwe omgeving. En voegde hieraan toe dat het in ieder geval voor hen interessanter is dan een schreeuwende juf.​ Tenslotte vroeg ik haar waarom ze aan de kinderen bevolen had om mondkapjes te dragen, terwijl zij dat helemaal niet verplicht zijn.
Zwijgend en met een bevroren glimlach wende ze haar gezicht af terwijl haar schoolhulpje, die ondertussen voor me stond, mij toesprak: "Ik wil dat u weggaat, u zit in mijn aura". "Jouw aura???," vroeg ik woedend:​ "Deze juf heeft zojuist elke spontaniteit van kinderen​ onderdrukt om ze vervolgens ook nog eens te bevelen om mondkapjes te dragen terwijl zij dat niet eens hoeven. Met haar woorden en gedrag steekt ze me recht in mijn hart. Wat nou....Jouw aura!".​

Teruglopend naar huis vroeg ik me af hoe het zover heeft kunnen komen dat ontvankelijke nieuwsgierigheid naar het leven al in de kindertijd wordt uitgedoofd. Dat juffen die recht uit De Luizenmoeder zijn gelopen,​ kinderen mogen behandelen als lege vaten waarin kennis gepropt moet worden.​ Hen mogen los-zingen van hun eigen natuur door ze te verbieden om naar bomen te kijken en nieuwsgierig te zijn. Dat zij kinderen mogen bevelen om mondkapjes te dragen terwijl zij hier altijd van zijn vrijgesteld.

Hopelijk zullen er steeds meer ouders​ gaan beseffen wat er op scholen gebeurt, hoe kinderen daar van zichzelf worden vervreemd. Gelukkig zijn er al ouders die zich verenigen om scholen in eigen beheer op te richten. Waar geen plek is voor bulder-juffen of schoolassistentes-met-aura.

En de NWO? Laten we die transformeren naar een nieuwe wereld opinie. Voor en door bevlogen mensen en gepassioneerde​ professionals.​ Die zich willen verenigen om samen weer een leefbare wereld te creëeren.

Nieuwetijdsvrouw