Een digitale Westland munt

Binnen Nieuw Westland wordt hard gewerkt aan een digitale (crypto)munt die straks naast de Watermunt en de euro kan worden gebruikt.

De stap van lokaal geld naar lokaal digitaal (crypto) geld is een kleine, maar een belangrijke stap.

Het bestaan van een onafhankelijke digitale munt kan zinvol zijn naast de euro binnen het bestaande monetaire systeem*.

Een belangrijk kenmerk van crypto geld is dat je één op één met elkaar betalingen kan verrichten, zonder dat hierbij een bank of een andere tussenliggende partij nodig is.

Daarnaast is het de bedoeling dat deze Westlandse digitale munt uitwisselbaar is met lokale munten in andere regio’s zonder dat je daar als gebruiker over hoeft na te denken.

Wij zullen de munt als eerste regio lanceren als ‘pilot’ om zo ervaring op te doen met het gebruik.

Bij het tot stand komen van de digitale munt spelen een aantal zaken een rol die nog even om wat geduld vragen. Eén daarvan is de ontwikkeling en de goedkeuring van een eigen betaal-app (op je mobiele telefoon) waarmee we straks euro’s kunnen omwisselen naar de digitale Westland-(crypto)munt en elkaar kunnen betalen.

Ook gaan we een vorm van ruilhandel mogelijk maken, maar daarover later meer.

Voor nu willen we jullie alvast vragen om via het stemformulier op de website een passende naam te kiezen voor de munt:

de Kash,
de West,
de Westland Coin
of een andere naam?

 

We kijken uit naar je stem welke je hieronder kunt invullen.