Directe Democratie

 

Introductie

Een van de stokpaardjes van Nieuw Westland is directe democratie. Een zelfsturende gemeenschap met betrokken mensen, waarbij iedereen er toe doet, daar dromen wij van. We leven in een democratisch land, maar hoe democratisch is Nederland werkelijk?  Het blijft beperkt tot eens in de vier jaar je stem geven aan de persoon die jou het beste kan vertegenwoordigen in de Tweede Kamer of in de Gemeenteraad. Je maakt je keuze op basis van de verkiezingsprogramma’s of door een stemwijzer in te vullen. Na de verkiezingen wordt de regering of gemeenteraad samengesteld, waarbij er veel wordt uitgeruild en van de gedane stellige beloften vaak niet veel meer overblijft. En het referendum dat af en toe werd ingezet, is inmiddels afgeschaft….

Nieuwe handvatten

Met de technologie waarover we vandaag de dag kunnen beschikken kan het anders, beter! Want hoe mooi is het als er besluiten genomen worden op basis van hoe de achterban er écht over denkt? Als jouw stem echt gehoord wordt?! We hoeven hiervoor niet zelf het wiel uit te vinden, want er is een club die dit al op poten heeft gezet, de ANBB. Dit staat voor Algemeen Nederlandse Burger Belangenvereniging. De ANBB werkt landelijk en stuurt gemiddeld eens in week á twee weken een ‘kwestie’ via de mail (op termijn ook via de app). De kwestie wordt vergezeld van standpunten voor én tegen, waarna je jouw stem kan uitbrengen. Na het uitbrengen van je stem kun je direct zien hoe anderen gestemd hebben.

Behalve landelijke kwesties, kunnen er ook regionale kwesties ingebracht worden, die dan uiteraard alleen in de regio uitgezet worden. Stel je voor dat we dit instrument gehad hadden toen er veel commotie rondom het nieuwe gemeentehuis was? Misschien heb jij wel een kwestie waarvan je wel eens zou willen peilen hoe erover gedacht wordt?

Nieuw Westland wil in de toekomst haar achterban betrekken in besluitvorming en hiervoor het platform van de ANBB gebruiken, we zijn tenslotte voor en door Westlanders! De ANBB zorgt ervoor dat jouw stem meetelt. Je krijgt toegang tot een elektronische stembus: een platform waar je kunt stemmen op kwesties. Deze kwesties krijgen daardoor het karakter van een referendum met een opkomstpercentage en een uitslag. Meer informatie: www.ANBB.nl Voor regio Westland zoeken we kwesties. Heb jij een belangrijke kwestie voor onze regio? Geef het door aan tara@nieuwwestland.nl