Nieuw Westland is een burgerinitiatief en non-profit vereniging die zich hard maakt voor onvoorwaardelijke vrijheid, veiligheid en gezondheid voor alle Westlanders en waar iedereen zich welkom kan voelen.
Regionale projecten die leiden tot een respectvolle en zelfredzame samenleving worden gefaciliteerd, gestimuleerd en ondersteunt. Het inspireren en stimuleren van de eigen ondernemingszin van de leden wordt aangedreven, door onder andere het verbinden van mensen met vergelijkbare ideeën. Er wordt samen gebouwd aan een nieuwe samenleving met als uitgangspunten: positiviteit, verbinding, harmonie, gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect.

Westlanders zijn trots op hun cultuur en tradities en zullen er alles aan doen om deze te beschermen.

Visie 

Een duurzame, gelijkwaardige en liefdevolle samenleving creëren, waar iedereen welkom is, op basis van zelfredzaamheid en wederzijds respect.


Door Westlanders, voor Westlanders!

Missie
Wie zijn geschiedenis kent weet dat burgers altijd het beste voor burgers zorgen. Initiatieven als zorg en onderwijs zijn altijd vanuit burgers gekomen. De laatste jaren heeft de overheid alles overgenomen.  Samen kan het veel beter.  En met onze Westlandse 'niet-lullen, maar poetsen" mentaliteit gaan we gezamenlijk een megasucces tegemoet.

Gezonde voeding en schoon drinkwater voor alle inwoners? Met al onze ervaren tuinders en waterrijke omgeving lijkt dit het makkelijkste doel! En waarom geen appelbomen op het dorpsplein? Of eetbare bessen tegen de gevels? Of boerenkool langs de weg? Juist! Met onze groene vingers kunnen wij de natuur een handje helpen. Daarnaast moet het best passende onderwijs voor onze kinderen aanwezig zijn, en geen tekorten in de zorg. 

 

  • Door middel van acties en netwerk evenementen burgers en ondernemers met elkaar verbinden.
  • Onafhankelijke burgerinitiatieven creëren in alle thema's van Nieuw Westland.
  • Het organiseren van themabijeenkomsten en lezingen om onze organisatiestructuren en samenwerking te verbeteren.
  • Verbinden van gelijkgestemden in alle sectoren en thema's. 
  • Het organiseren van bijeenkomsten met andere groepen uit andere regio's om informatie uit te wisselen over de mogelijkheden, plannen van aanpak, doelstellingen en uitdagingen. 


Mogelijk kunnen wij straks onze succesformule uitvouwen naar andere regio's in Nederland. 
Werk met ons mee en meld je aan via: info@nieuwwestland.nl


Steun Nieuw Westland en word lid!