19-09 Algemene ledenvergadering

Op 19 september 2022 organiseren wij de tweede Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Onderstaand de punten die in ieder geval aan de orde komen:

 

19.00: Start met update over de initiatieven in de regio

 

19.30: Stemming nieuwe bestuursleden

Er zijn 2 vacatures beschikbaar voor het bestuur van Nieuw Westland. Heel fijn dat Eddy en Tjitte zich willen inzetten op deze manier! Hieronder stellen ze zich alvast kort voor. 

 

Eddy Berg

Mijn naam is Eddy Berg, woon in Honselersdijk en ben ongeveer een jaar bij Nieuw Westland. Momenteel zet ik mij in in de thema's ict, energie en draag een steentje bij in de focusgroep.

In het dagelijksleven ben ik docent en geef economielessen op een mbo. Vanuit deze expertise hoop ik mij ook te kunnen inzetten in het themagroep Westlands onderwijs. Laten we bouwen aan een mooie regio!

 

Tjitte van der Schee

Mijn naam is Tjitte van der Schee, ik ben 22 jaar jong en ik ben mega enthousiast om een bestuursfunctie bij Nieuw Westland te bekleden. Mijn interesses liggen bij zelfontwikkeling, vissen en sporten. Mijn drijfveren zijn vrijheid, verbinding, plezier, en groei en deze dingen kan ik allemaal vol enthousiasme invullen bij onze prachtige vereniging Nieuw Westland 

 

20.00: Diepgang en dialoog over de besteding en functie van geld 

In Nieuw Westland wordt nagedacht over hoe we besluiten nemen over de besteding van het geld, dat beschikbaar is gekomen door de contributies. Keuzes bij besteding van geld worden sterk beïnvloed door wat geld voor je betekent.Bijvoorbeeld: betekent geld een doel op zich (veel geld verdienen) of een middel (iets van waarde mogelijk maken). En alle vormen daartussen.Vaak zijn deze betekenissen onbewust: ze bevinden zich onder de waterlijn, maar beïnvloeden wèl je keuzes. Het is ook een bron van conflicten, wanneer die betekenissen van geld niet helder zijn voor elkaar.

 

Daarom is het nuttig om de betekenis van geld, en vooral in relatie tot Nieuw Westland, samen te onderzoeken. Zou het mogelijk zijn om een consensus te bereiken over wat geld voor ons betekent in relatie tot Nieuw Westland? Dat onderzoek kunnen we samen doen d.m.v. een Dialoogmethodiek, die eenvoudig en tegelijkertijd heel effectief is. Het gaat ons helpen om de betekenis van geld te verfijnen en om ons dieper bewust te worden van wat we met het creëren van mogelijkheden voor Nieuw Westland voor ogen hebben. Op deze basis kunnen we onze bestedingen meer betekenis meegeven en kunnen we besluiten daarover met een breed draagvlak nemen.

 

21.30: Einde

 

Tot slot willen we nog benoemen dat we heel blij zijn met Weteringstechniek in ’s-Gravenzande. Zij hebben hun mooie vergaderruimte gratis beschikbaar gesteld voor Nieuw Westland voor deze avond. https://weteringstechniek.nl
Dijckerhoek 4
2692 GZ ‘s-Gravenzande

 

Wij hopen uiteraard dat zoveel mogelijk leden hierbij aanwezig willen zijn en mee willen stemmen, praten en denken! Let op: deze avond is alleen voor leden.
Graag even aanmelden via info@nieuwwestland.nl, zodat we voor genoeg hapjes en drankjes kunnen zorgen.