Draag je Vereniging Nieuw Westland en andere nieuwe samenlevingen een warm hart toe? Naast lid worden kun je overwegen om eenmalig te doneren of een periodieke gift te doen. Ook is het mogelijk om Nieuw Westland op te nemen in je testament. We krijgen geen subsidies en onze projecten zijn financieel alleen mogelijk dankzij onze leden en donateurs!

 

Doneren

Wil je een donatie doen aan Vereniging Nieuw Westland? Daar zijn we heel blij mee! Doneren kan online via:

  • Overschrijving op NL49 RBRB 88 35 16 05 37, ten name van ‘Vereniging Nieuw Westland’ en met vermelding van ‘Donatie Nieuw Westland’
  • Via de DONEER button hierboven en in de onderbalk

 

Een donatie kan ook anoniem gedaan worden.
Geef je gift op bij je belastingaangifte. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan je een deel van je gift terugkrijgen als belastingvoordeel.
Verderop hieronder kan je meer lezen hierover.

Sponsoring 

 

Periodieke gift met belastingvoordeel

Wil je Vereniging Nieuw Westland voor langere tijd financieel steunen? De Belastingdienst maakt het aantrekkelijk om een periodieke gift te doen aan Vereniging Nieuw Westland. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan je een deel van je gift terugkrijgen als belastingvoordeel.

Belastingaftrekbaar

Bij het schriftelijk vastleggen van de gift mag je deze in zijn geheel opgegeven als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarden zijn dat er minimaal vijf jaar achtereen dezelfde gift wordt gedaan en dat dit schriftelijk wordt vastgelegd. Let op: de jaarbijdrage voor het lidmaatschap geldt niet als periodieke gift en is niet aftrekbaar!

Gemakkelijk te regelen

Je kunt deze periodieke gift eenvoudig zelf regelen:

  • Download de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ welke bestaat uit een formulier voor de schenker, een formulier voor de ontvanger, en een toelichting. Je vindt dit formulier op deze pagina van de Belastingdienst.
  • Vul beide formulieren in en onderteken ze, dus zowel het formulier voor de schenker als het formulier voor de ontvanger. Stuur dit alles op aan: info@nieuwwestland.nl

 

Wij zullen de formulieren verder invullen, ondertekenen en het formulier voor de schenker aan je retourneren. Jaarlijks zullen we je per e-mail vragen het toegezegde aan ons over te maken. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Nalatenschap

Je staat er liever niet te veel bij stil, maar toch is het prettig om je nalatenschap goed geregeld te hebben.

Voor velen is het een geruststelling te weten dat hun opgebouwde vermogen na het overlijden op een goede manier ingezet gaat worden. Het is mogelijk om Vereniging Nieuw Westland op te nemen in je testament. Vereniging Nieuw Westland zal met ontvangen bedragen zorgvuldig omgaan en zoveel mogelijk naar de wens van de donateur inzetten.

Wij informeren graag over de mogelijkheden. Daarbij is het ook mogelijk dat we langskomen om de mogelijkheden en wensen te bespreken. Neem hiervoor contact met ons op.