Welkom bij Nieuw Westland

 

Veel mensen willen in beginsel hetzelfde: een respectvolle samenleving, waarin ze zelf verantwoordelijkheid dragen en eigen keuzes kunnen maken. Ook in het Westland vinden initiatieven plaats voor een respectvolle en zelfredzame samenleving. Westlanders geven een nieuwe vorm aan verschillende onderdelen van hun samenleving. Het verbouwen van eigen voedsel in het Westland, een zorgnetwerk, Westlands onderwijs en directe democratie zijn hier voorbeelden van.

Nieuw Westland faciliteert, stimuleert en ondersteunt deze regionale projecten die leiden tot een autonome samenleving met waardering voor elkaar en waar gewerkt wordt met elkaars vaardigheden en talenten, zonder winstoogmerk. Ze maakt de initiatieven zichtbaar, werkt vanuit compassie, verbindt mensen ongeacht geloof of cultuur met vergelijkbare ideeën en organiseert activiteiten om burgers en ondernemers met elkaar in contact te brengen. Het inspireren en stimuleren van de eigen ondernemingszin van de leden is daarbij een uitgangspunt. Nieuw Westland is onder andere geïnspireerd door het boek Society 4.0 door Bob de Wit. Wat begon als een klein vlammetje is inmiddels uitgegroeid tot een prachtig vuur dat brandend wordt gehouden door alle leden!

 

Maak gebruik van alle voordelen die ons lidmaatschap biedt!

Denk mee, praat mee, doe mee, raak betrokken bij de thema's en projecten 

Help de initiatieven middels een donatie! 

 

Zoveel mogelijk je eten kopen bij kleine winkeliers, kwekers, veehouderijen enz binnen je eigen regio, zorgt voor minder afval en je steunt de locale ondernemers.
Kijk op deze website voor een mooi overzicht van locale ondernemers in de regio Westland

 

Agenda


One Small Town is een initiatief van Michael Tellinger. Het is bedoeld om overal ter wereld bestaande dorpen te veranderen in dorpen vol overvloed, schoonheid, zorg voor elkaar, hoge energie, in samenwerking met de natuur.

De deelnemers in deze dorpen vormen samen een coöperatie, waardoor niet het merendeel van het geld en productiviteit weggeven wordt aan overheden en banken.
Interesse? Bekijk het bovenstaande filmpje of kijk op de internationale website: www.onesmalltown.org