Welkom bij Nieuw Westland

 

In beginsel willen we allemaal hetzelfde, een welvarend bestaan, streven naar onvoorwaardelijke vrijheid, veiligheid en gezondheid. Een lokaal socialer gemeenschappelijk "systeem" voor de kernen in de regio waar we met elkaar grondleggers van zijn en evenredig aandeel in hebben. Daarom zijn wij van Nieuw Westland druk bezig met antwoorden formuleren voor de pijnpunten die de samenleving parte speelt. Deel van de oplossing vinden we in de begrippen: zelfregulatie, zelfredzaamheid en (eigen) verantwoordelijkheid. 

 

  • Investeren in elkaar en eigen regio. 
  • Directe Democratie, door een bottom-up gemeenschap?
  • Duurzaam waardecreatie door lokale munt economie?
  • Samenwerking door te verbinden en verenigen?

 

Waar gaan we voor

Het samen creeren van structuren buiten of in combinatie met bestaande kaders en bewandelen paden die voorheen onbereikbaar waren. Er onstaat een alternatief voor wat is en bewegen mensen om de wereld door een andere bril te benaderen. Nieuw Westland is geen politieke organisatie maar een samenwerkingsverband tussen personen, bedrijven, netwerken en themagroepen die een ieder die zich geroepen voelt uit nodigt zich actief in te zetten voor de belangrijke transitie, anders denken en doen.

 

De roep naar verandering

Doel is maatschappelijk verbinden, afstand te nemen van afhankelijk zijn van grote invloedrijke stromingen en oude patronen die doorgaans het welzijn van mens, dier en natuur ondermijnen. Keuzevrijheid voorrang verlenen en samen de leefbaarheid in de kernen verhogen door burgerinitiatieven te steunen en promoten. Zo werken we aan problemen waar Westlanders en Nederlanders vandaag de dag tegenaan lopen, te weten: het gebrek aan betaalbare huisvesting en zorg, preventieve gezondheid, het steeds groter wordende verschil in inkomen en een onderwijssysteem met aandacht voor ontwikkeling in plaats van vorming. 

 

Maak de connectie

We komen graag in contact met ondernemers, ouders, verzorgers, grootouders, mantelzorgers, leerkrachten, fitness coaches, thuiswerkers, werkzoekenden, voortijdig schoolverlaters, jongeren, administratieve duizendpoten woonachtig in de regio want voor elke toekomst maker hebben we een plek gereserveerd. Heb jij interesse om jouw talenten te laten spreken en kenbaar te maken aan het groeiende Nieuw Westland collectief, neem dan contact met ons op. 

We gaan succesvol zijn omdat we zijn namelijk allemaal vrijwillig bijdragen aan het geheel, we stellen onze tijd, middelen en vaardigheden beschikbaarhet om de doelen te realiseren. Het bestuur, themagroepen, IT specialisten, nieuwsbrief schrijvers, evenementen organisatie, leveranciers en zo voorts, allemaal pioniers met de neuzen dezelfde kant op. Verbind je met één of meerdere themagroepen, maak kennis met regiogenoten, creer met ons een vrije, ongedwongen, natuurlijke omgeving waar je kan wonen, werken en leven!

 

Tot slot: Vereniging Nieuw Westland faciliteert, organiseert en verbindt. Maak gebruik van alle voordelen die ons lidmaatschap biedt! Denk mee, praat mee, doe mee, raak betrokken bij onze coöperatieve projecten en doneer! 

 

Ter info Nieuw Westland is géén onderdeel van Nieuw Nederland en heeft géén enkele binding met de organisatie of leden van Nieuw Nederland.

Wil jij onze nieuwsbrief ontvangen?

* indicates required

Onze ambassadeurs 

Prof. Dr. Bob de Wit

Prof. Dr. Bob de Wit ‘Regio’s hebben de toekomst, zij vormen de basis van de toekomstige samenleving ‘Society 4.0’. Regio Westland vervult als showcase een voorbeeld voor andere regio’s in de gehele wereld.’

Prof. Dr. Michaela Schippers Het initiatief van Nieuw Westland is mooi omdat het uitgaat van wat mensen nu eigenlijk zelf willen en een vorm van directe democratie heeft. Dit is het psychologisch gezien niet alleen effectief, maar ook beter voor het welbevinden van mensen. Bezoek mijn site op Ikigaitv.nl 

Mr. Maria Louise Genet Met lede ogen zie ik dat onze mensenrechten en grondrechten steeds verder worden ingeperkt. Omdat ik vrijheid en gerechtigheid belangrijk vindt en steun ik Nieuw Westland en zet ik het opleidingsinstituut op; WeGaanHetZelfDoen.