Lidmaatschapsgeld en besteding

Door de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage beschikt Nieuw Westland over enig budget, wat kan worden besteed aan projecten die bijdragen aan 'een ideale samenleving'. Het uitgeven van dit geld willen we zeer zorgvuldig doen. Daartoe zijn enkele leden actief in de werkgroep 'Besteding van het Geld'. Zij behandelen financiële aanvragen met aandacht, spreken het door, toetsen deze aan een aantal criteria en geven een advies. Het kernteam (bestuur) bespreekt het gegeven advies en beoordeelt of er voldoende financiële ruimte is voor de aanvraag. De ondersteuning zal hierdoor op een weloverwogen en juiste manier terechtkomen. Ook dit jaar kunnen, mede daardoor, een aantal mooie projecten op gang geholpen worden. Dankzij alle leden!

 

De volgende initiatieven hebben wij kunnen ondersteunen met een bijdrage:

2022: Start moestuinproject in Poeldijk - voor de aankoop van biologische zaden - het ontstaan

2022: Opstart zadenbibliotheek - bij Boeregoed in Naaldwijk - website Zadenbibliotheek Nederland voor meer info

2023: YouthXperience - challenges voor jongeren tussen de 17 en 26 jaar - website YouthXperience

2023: De Ondernemende School Westland - bijdrage voor het opstarten schooljaar 2024/2025 - website De Ondernemende School Westland

2023: Themagroep Regionale economie en betalen voor de lancering van Kash, Westlands Digitaal Cash Regionale Economie en Betalen

2023: Themagroep Zorg en Gezondheid, bijdrage voor promotie gezondheidsbeurs 14 oktober 2023

2023: Themagroep Regionale economie en betalen, bijdrage voor promotie Kash op het herfstevent van 1 oktober 2023 

 

Criteria:

Aan te vragen door leden van Vereniging Nieuw Westland; (info@nieuwwestland.com)
Moet algemeen belang dienen met als doel het creëren van een zelfstandige/autonome regio aansluitend aan het gedachtengoed van Nieuw Westland;
Geen winstoogmerk van aanvrager;
Geen mogelijkheid voor politieke partijen of politieke uitingen c.q. campagnes;
Aanvragen dienen niet geheel gedekt te zijn door een andere financiering, donatie of subsidie;
Aanvragen worden door werkgroep Besteding van het Geld beoordeeld. Besteding van het geld zal daarbij een advies geven aan kernteam Nieuw    Westland die vervolgens het uiteindelijke besluit zal nemen.

 

Aanvraag indienen:

Wil je een aanvraag indienen stuur een email naar info@nieuwwestland.nl  met de volgende gegevens:

  • omschrijving van het project
  • doel van het project
  • doelgroep(en)
  • start- en einddatum van het project
  • begroting van het project

Je aanvraag wordt beoordeeld door het team Besteding van het Geld. Zij kunnen nog aanvullende vragen stellen.
De behandeling van de aanvraag duurt maximaal 2 weken.