Ander Westlands Onderwijs

De wereld is aan alle kanten aan het veranderen, zowel praktisch als op het gebied van bewustwording.

De onderwijsbehoefte verandert bij scholieren, ouders en vakkrachten. In regio Westland zijn verschillende leergemeenschappen gestart of in ontwikkeling. Op deze pagina geven we een overzicht van de initiatieven die bij ons bekend zijn:

 

B3 basisschool – Vovie Hodenpijl

Vovie Hodenpijl is een particuliere, kleinschalige leergemeenschap voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Kinderen leren vanuit ontspanning, nieuwsgierigheid en vrijheid. Dit gebeurt op een prachtige groene plek in Midden Delfland, tegenover Op Hodenpijl in Schipluiden. Een omgeving waar er aandacht is voor alles wat leeft. Met alle ouders, leerkrachten (inspirators) én kinderen wordt er samen gebouwd aan een fijne plek.

 

Voor meer informatie bekijk de website www.vovie.nl/hodenpijl.


Thuisonderwijs - de BeLeving

Samen leren van het leven en elkaar, bij elkaar thuis en midden in de natuur. Leren zonder schoolgebouw, in een huiselijke omgeving. Ontdekken met andere kinderen, hun ouders, je eigen ouders en andere mensen om jullie heen. Jouw eigen unieke leerproces doormaken en tegelijkertijd verbonden zijn met de mensen om je heen. Dat is wat gecreëerd wordt met “De Beleving”.  Samen met andere gezinnen die vrijstelling hebben van de leerplicht of op een andere manier voor thuisonderwijs hebben gekozen, wordt een community gevormd. In kleine groepen van 3-5 gezinnen (afhankelijk van de hoeveelheid kinderen per gezin en behoefte) wordt meerdere dagen per week samengekomen en ook de grote groep gaat samen tweewekelijks op avontuur. 

 

De ene ouder knutselt graag aan de keukentafel over thema’s,  de andere ouder gaat graag op avontuur het bos in. De ene ouder houdt van voorlezen of muziek maken, de ander is goed in spelletjes doen en sport. Zo beleven de kinderen altijd wat anders en wordt er met, bij en van elkaar geleerd.

Voor meer informatie bekijk het instagramaccount van
De BeLeving: https://www.instagram.com/de.beleving/?hl=nl


De Ondernemende School Westland

De ondernemende School Westland is een initiatief voor nieuw onderwijs in de regio Westland voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar in kleine klassen van maximaal 20 kinderen. Door leerkrachten met lef en met ouders die meedoen. De Ondernemende School Westland is een levendige leergemeenschap van leraren, kinderen en ouders/verzorgers, waar het individu wordt rechtgedaan en kinderen ook echt tot leren kunnen komen. Door hun eigen unieke pad te mogen volgen, kan een kind zich ontwikkelen tot wie het werkelijk is. Dit geldt ook voor leraren, ouders en andere betrokkenen, die het kind opvoeden tot gelukkige en zelfbewuste mensen.

“Onze leergemeenschap is voor de kinderen een tweede thuis. We staan om hen heen en stellen het kind centraal”.
Voor meer informatie, zie www.deondernemendeschool-westland.nl of e-mail naainfo@deondernemendeschool-westland.nl


Democratische School SLOW - voor échte go-getters!

SLOW is een erkende democratische B3-school in Maassluis voor kinderen van 4 t/m 13 jaar oud. Op onze kleinschalige school bieden we de kinderen een veilige, inspirerende en groene leeromgeving. Ieder kind mag zijn of haar eigen pad bewandelen, op eigen tempo (op)groeien, talenten ontdekken en in vrijheid leren vanuit intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid. Of dit nu leren lezen, schrijven of rekenen is of het leren van een vreemde taal, het repareren van een fiets, het programmeren van je eigen robot, een moestuin onderhouden of een taart bakken. 

Op SLOW gaan we uit van de natuur van het kind. Kinderen hebben behoefte aan veel spel en interactie, beweging, avontuur, buiten zijn en ontdekken. Wij zeggen ook wel: leven = leren. We splitsen kinderen dan ook niet op o.b.v. leeftijd, maar geloven in de kracht van het samenzijn en samenwerken. Een directe weerspiegeling van de maatschappij en de diverse kringen waarin we ons als mens allemaal begeven. Zo ontwikkelt ieder kind zich tot een zelfverzekerde, sociale en actieve go-getter voor de wereld van morgen. 

Maandelijks organiseren we op zaterdagmiddag een informatiebijeenkomst. Tijdens deze middag maken we graag met jullie kennis, laten we jullie onze locatie zien, vertellen we meer over SLOW en is er vooral veel ruimte voor het stellen van vragen. Voor de kinderen organiseren we een leuke, typische SLOW activiteit. Kijk voor de eerstvolgende data op www.slowmaassluis.nl

We doen veel samen maar hulp is welkom! Daarbij kun je denken aan: 

  • Een vrijwilliger die met hart voor kinderen bijvoorbeeld 1 uur per week of per twee weken om de creatieve vaardigheden te helpen ontwikkelen (tekenen/ kleien/ mozaïeken noem maar op...) 
  • Een vrijwilliger - leerkracht - met ervaring vanuit onderwijs en vanuit passie zijn of haar bijdrage wil leveren aan slow door kinderen 1 op 1 of in kleine groepjes te begeleiden bij rekenen, spelling, schrijven e.d. op een wijze die bij het kind passend is. We denken aan een of twee uur in de week. 
  • Een vrijwilliger die het leuk lijkt om te helpen in onze moestuin. 

Wil je meer weten over SLOW Maassluis? Je kunt ons volgen op instagram (@s.l.o.w.maassluis), neem een kijkje op onze website www.slowmaassluis.nl of e-mailen naar of stuur ons een mailtje info@slowmaassluis.nl.


Earth Experience School

De Earth Experience School is een community school en verbindt alle vrije mensen in Europa en daarbuiten.

 

De eerste school in Wonderland (een vrijstaat tussen Nederland en Duitsland) en daarmee een voor Nederland buitenlandse school.

Er zijn op dit moment zestig scholieren in de school en de school is groeiende en heeft ruimte voor duizenden kinderen.

We hebben groot respect voor het ouderlijk gezag en voor de ontwikkeling van het kind zelf. Dus we volgen dat wat gevraagd wordt.

Op de online leeromgeving is een community waar kinderen en hun vaders en moeders zich met elkaar en de docenten (inspiratoren) verbinden. Families spreken met elkaar af en de inspiratoren komen dan langs.

Kinderen vanaf 11 jaar worden geïnspireerd met lespakketten waar ze zelf in geïnteresseerd zijn. We ondersteunen vaders en moeders van jongere kinderen in hun begeleiding van het kind, zodat deze kinderen niet online hoeven.

Minimaal 6 uur per week organiseert de school een excursiedag,  wat uit zal groeien naar 21 uur per week.

Zo is er in Den Hoorn een locatie waar iedere woensdag kinderen van de school fysiek bij elkaar komen. Ouders zijn daarbij ook welkom.

De oude naam van de school was Free Spirits Experience School. De school is nu een zelfstandige school en Free Spirits is weer een vrije beweging om nieuws initiatieven te inspireren.

 

Www.earthexperienceschool.com

Connect@earthexperienceschool.com

Iedere zondagavond is er om 19.30 een open zoom op zondag, waar vragen gesteld kunnen worden.

https://earthexperienceschool.podia.com/zoom-op-zondag


Sudbury Delft is een bewuste B3 middelbare school in Delft en Schipluiden. Leerlingen hebben veel vrijheid om te leren wat ze zelf willen. 

Er is nog geen website maar binnenkort wel. Meer info over het schooltype is te vinden op www.sudburyvalley.org, dat is de Amerikaanse school waar Sudbury Delft door geïnspireerd is.

In Februari is er iedere woensdagmiddag open dag. Welkom na aanmelding via sudburydelft@gmail.com onder vermelding van naam en leeftijd van de geïnteresseerde leerling.

De open middagen zijn: 1 feb, 8 feb, 15 feb en 22 feb 2023.

 

Bij verdere vragen kunt u bellen met 06-14546455.


Mercuriuscollege Delft

Het Mercurius College is een middelbare school voor mavo (vmbo-t), havo, vwo en gymnasium waar onderwijs wordt gegeven met hoofd, hart en handen.
Wilt u op de hoogte blijven kan kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.mercuriuscollege.nl en mailen kan naar n.guequierre@mercuriuscollege.nl

Social media: Instagram, Facebook, Linkedin


InterTeach: Particulier onderwijs op afstand

School is leuk. Maar niet voor iedereen. Sommige kinderen hebben last van de drukte. Kunnen zich moeilijk concentreren. Raken gestrest en presteren veel lager dan ze kunnen. Soms komen kinderen zelfs thuis te zitten.

Of sommige kinderen en ouders lopen vast in het huidige schoolsysteem. Interteach biedt overal in Nederland passend onderwijs via een digitale leeromgeving. Dus les volgens de leerplicht maar dan in een vertrouwde omgeving voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.


Quantum Kids Academy

QKA biedt een actieve en leerrijke ontwikkelingsomgeving aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. 

Onze visie komt voort uit een holistisch en spiritueel mensbeeld. Quantum Kids Academy staat voor een Quantumveld, een veld van potentie, waarin de kinderen mogen kiezen wat werkelijk wordt. Dat ze vanuit hun creatiekracht en hun puurheid de wereld kunnen verkennen en vormgeven, bezien door de vier lichamen waaruit een mens bestaat: Fysiek, Mentaal, Energetisch/Emotioneel en Spiritueel.

QKA heeft de overtuiging dat een balans in deze lichamen essentieel is voor de ontwikkeling, het welzijn en het welbevinden van een mens. Ons leven en onderwijs (=ontwikkelingsomgeving) gaat uit van vrijheid, autonomie en het respect voor ieder mens en ieder levend wezen op onze aarde.

In onze ontwikkelingsomgeving gaan wij uit van het natuurlijk leervermogen dat ieder kind of volwassenen van nature bezit. Kinderen worden geprikkeld door nieuwe ervaringen. Op deze manier leren zij spelenderwijs. Hierdoor leren kinderen zich te verbinden met zichzelf, hun eigenheid om zich van daaruit te laten bijdragen aan de gemeenschap, maatschappij en wereld.

Onze twee belangrijkste uitgangspunten zijn:

  1. In elk kind is de basis voor alle kennis en kunde al aanwezig
  2. In de wereld is alles verbonden met elkaar, niets staat op zichzelf

Van daaruit kan een ieder uitgroeien tot een zelfbewust, authentiek, stabiel en zelfstandig denkend, creatief mens, die in staat is om een vervuld en zelfstandig leven te leiden met een unieke bijdrage aan de gemeenschap, maatschappij en wereld. Dit is de missie en visie van QKA.
Wij zijn een reizende school en we zijn op zoek naar een vaste locatie met name in regio Rotterdam, Westland, Midden-Delfland, Delft, Zoetermeer. Momenteel hebben we een vaste locatie op vrijdag in Waddinxveen.
Voor meer informatie zie  www.quantumkidsacademy.nl of e-mail met Lianne Groen via info@quantumkidsacademy.nl