Nieuw Westland heeft in 2021 een platform opgestart om gelijkgestemde ondernemers te ontmoeten. We hebben in de afgelopen maanden meerdere bijeenkomsten georganiseerd met diverse thema’s, waar veel ondernemers op af kwamen. Er waren mooie interacties en er zijn waardevolle contacten ontstaan.
In mei 2022 werd een ondernemersbijeenkomst georganiseerd door Keuze Vrij Bij Mij, met als titel: De Nieuwe Wereld Ondernemers. Maar liefst 300 gelijkgestemde ondernemers kwamen samen bij Op Hodenpijl in Schipluiden. Deze enorme belangstelling heeft als mooi gevolg gehad dat voortaan maandelijkse regionale ondernemersbijeenkomsten worden georganiseerd, gecoördineerd door Op Hodenpijl.
De doelstelling is hetzelfde als van de Businessclub Nieuw Westland: niet klagen over wat er allemaal aan de hand is, maar bouwen aan een stevig netwerk en kijken wat we wél kunnen doen! Bij De Nieuwe Wereld Ondernemers staan verbinding en creativiteit centraal.
De komende bijeenkomsten zullen maandelijks plaatsvinden bij Op Hodenpijl. 

Ontmoet je ook graag gelijkgestemde ondernemers uit de regio?
De informatie en inschrijving verloopt via: https://welkom.keuzevrijbijmij.nl/nieuwewereldondernemers/