Begin 2022 zijn een aantal Nieuw Westland leden aan de slag gegaan met het thema wonen. Nadien zijn er 2 bijeenkomsten geweest en zijn er meer mensen betrokken geraakt bij deze groep.

De woongroep, is momenteel aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. alternatieve woonvormen. Uitgangspunten zijn:

  • Duurzaamheid
  • Gemeenschappelijk
  • Natuurlijke opzet
  • Zoveel mogelijk zelfvoorzienend
  • Maatschappelijk betrokken
  • Betaalbaar

Om deze ideeën concreter te kunnen maken heeft zich nu een kerngroep gevormd welke een visie/ projectplan gaat maken. 

Zodra dit plan klaar is zal deze binnen Nieuw Westland gedeeld worden en kan een ieder die zich hier in kan vinden hierbij aansluiten.

Voor meer informatie neem contact op via themawonen@outlook.com