Vacature Bestuurslid

Vacature bestuursleden

We zoeken meerdere kandidaten voor versterking van het bestuur – dat nu drie leden heeft – zodat we de ambities van de VNW de komende jaren kunnen waarmaken en de vereniging verder ontwikkelen. Als bestuurslid heb je een of meer aandachtsgebieden in je portefeuille. De focus van de VNW en de bestuursleden ligt de komende jaren op de aandachtsgebieden kwaliteitsborging, maatschappelijke relevantie, interne en externe communicatie, lerende organisatie en innovatie. Sámen komen we verder!

Wat ga je doen

Als bestuurslid ben je aanjager van de onderwerpen in je portefeuille. In samenwerking met de leden in de verschillende taskforces en commissies bereik je resultaat in de verschillende aandachtsgebieden. Je onderhoudt een netwerk binnen en buiten de vereniging. Hierdoor weet je wat er speelt in het werkterrein van de themagroepen én in de maatschappij. Je signaleert kansen voor de VNW om zichtbaar en van betekenis te zijn. Je draagt bij aan de ontwikkeling van de vereniging voor de leden én voor de samenleving.

Wie zoeken we?

Wij zoeken mensen die in gezamenlijkheid met bestuur en leden werken aan de optimale koers en positionering van de VNW. Mensen met een helicopterview, die sociaal maatschappelijke verbetering een warm hart toedragen. Je hebt aantoonbare bestuurlijke ervaring en bent bekend met Vereniging 3.0 (of bereid je dit eigen te maken). We zoeken bestuurders die actief bijdragen aan het succes van VNW in het maatschappelijke veld.

Gevraagde competenties

  • bestuursvaardigheid
  • kunnen delegeren
  • integriteit
  • luister- en spreekvaardigheid
  • omgevingssensitiviteit
  • ruimdenkendheid

Wij streven diversiteit na, in de breedste zin van het woord, omdat het onze missie is om een divers publiek te inspireren en relevant te zijn voor zoveel mogelijk mensen in de samenleving. Diversiteit ligt volgens ons ten grondslag aan groei, relevantie en innovatie.

Wie zijn wij?

De VNW is een start-up vereniging. De vereniging ambieert mensen te verbinden om gezamenlijk een nieuwe samenleving te creëren. De vereniging ambieert de kwaliteit van de themagroepen te professionaliseren tot zelfvoorzienende coöperaties. Met als doel de maatschappij te bevorderen, in de gebieden gezondheidszorg, onderwijs, voeding, economie en democratie. Dit alles ten dienste van een meer humane, aandachtige en compassievolle maatschappij.

De komende periode zetten we stevig in op verdere professionalisering van onze groeiende vereniging.  Het bestuur geeft op hoofdlijnen sturing aan deze ontwikkelingen. We willen dit doen als lerende vereniging, samen met onze leden en stakeholders. Dit vraagt om grote inzet en een breed palet aan bestuurlijke competenties binnen ons bestuur en aandacht voor de continuïteit daarvan.

Voor de bestuursvergaderingen ontmoeten we elkaar digitaal of op een locatie in het midden van het land. Het bestuur vergadert maandelijks een dagdeel (met uitzondering van de maand augustus), en eenmaal per 1 à 2 weken is er digitaal een afstemming van een half uur. De functie vraagt om een beschikbaarheid van gemiddeld 6 uur per week voor 45 weken. Mogelijk in de beginperiode iets meer. 

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen om een telefonische afspraak te maken met de secretaris  Tara Kleijwegt-Nowacki tara@nieuwwestland.nl