Vacature Bestuurslid

Vereniging Nieuw Westland

De Vereniging Nieuw Westland is een jonge, innovatieve vereniging.
Nieuw Westland ambieert mensen te verbinden om gezamenlijk een nieuwe samenleving te creëren. Nieuw Westland heeft als missie: een respectvolle samenleving met keuzevrijheid voor iedereen. 

De doelstelling van Nieuw Westland is het faciliteren en stimuleren van regionale initiatieven zodat de regio zich kan ontwikkelen richting een respectvolle, veilige en zelfredzame samenleving. 

Nieuw Westland maakt huidige initiatieven zichtbaar, inspireert en verbindt mensen met vergelijkbare ideeën en helpt mee organiseren daar waar nodig.
Nieuw Westland streeft een samenleving na die gebaseerd is op onafhankelijk zelfbestuur door de direct betrokkenen. De vereniging werkt met een organisatieteam en een bestuur op afstand. 

Met elkaar ondersteunen we mensen die actief zijn op verschillende thema’s zoals onderwijs, zorg, wonen, voedselvoorziening en meer. Iedereen die participeert heeft inhoudelijke invloed op de thema’s waar men zich voor inzet. De individuele mens en zijn vrije ontplooiing staan centraal binnen het nieuwe samen-leven.

 

 

Vacature bestuursleden

We zoeken meerdere kandidaten voor versterking van het bestuur – dat nu drie leden heeft – zodat we de ambities van Nieuw Westland de komende jaren kunnen waarmaken en de vereniging verder kunnen ontwikkelen. De focus van de bestuursleden is op de aandachtsgebieden kwaliteitsborging, interne en externe communicatie, lerende organisatie en innovatie. 

 

 

Wat ga je doen?

Als bestuurslid zet je je in voor de aandachtsgebieden zoals hierboven genoemd.
Je onderhoudt een netwerk binnen en buiten de vereniging. Hierdoor weet je wat er speelt in het werkterrein van de themagroepen én in de maatschappij. Je signaleert kansen voor Nieuw Westland om van betekenis te zijn. Je draagt bij aan de ontwikkeling van de vereniging voor de leden én voor de samenleving.

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken mensen die in gezamenlijkheid met bestuur en leden werken aan de ‘nieuwe samenleving’. De bestuursleden hebben een helicopterview en zien maatschappelijke ontwikkelingen. Je hebt aantoonbare bestuurlijke ervaring en bent bekend met Vereniging 3.0 (of bereid je dit eigen te maken) en Society 4.0: het gedachtegoed van Bob de Wit. We zoeken bestuurders die actief bijdragen aan het succes van Nieuw Westland in het maatschappelijke veld.

Gevraagde competenties

  • bestuursvaardigheid
  • integriteit
  • luister- en spreekvaardigheid
  • omgevingssensitiviteit
  • ruimdenkendheid

Wij streven diversiteit na, in de breedste zin van het woord, omdat het onze missie is om een divers publiek te inspireren en relevant te zijn voor zoveel mogelijk mensen in de samenleving. Diversiteit ligt volgens ons ten grondslag aan groei, relevantie en innovatie.

 

Spreekt dit je aan en wil je graag bijdragen aan het gezamenlijk bouwen van een nieuwe, veilige en respectvolle samenleving, neem dan contact op met:

Marijke de Smit, penningmeester, per e-mail of 06-12947575

Annemieke Boelsma, secretaris, per e-mail of 06-41711971